• Home
 • General Information

General Information

General Information

Meeting:
64th Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology
Theme:
For a brilliant future of neurology
Congress
President:
Satoshi Kuwabara M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Department of Neurology,
Graduate School of Medicine, Chiba University
Date:
May 31 (Wed) to June 3 (Sat), 2023
Venue:
Makuhari Messe
2-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 261-8550 Japan
TEL: +81-43-296-0001

Head Quarters Office

Department of Neurology, Graduate School of Medicine, Chiba University
1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-8670

JSN Secretariat

The Japanese Society of Neurology Office
Ichimaru Building 2-31-21 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 Japan

Congress Secretariat

c/o Convention Linkage, Inc.
2 Sanbancho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0075, JAPAN
TEL: +81-3-3263-8688 FAX: +81-3-3263-8687
E-mail:neuro2023@c-linkage.co.jp

Organizing Committee of the Japanese Society of Neurology

 • Masashi Aoki
 • Nobutaka Hattori
 • Yumiko Kaseda
 • Satoshi Kuwabara
 • Hideki Mochizuki
 • Kazutoshi Nishiyama
 • Shun Shimohama
 • Ryosuke Takahashi
 • Tatsushi Toda
 • Yoshikazu Ugawa

Scientific Program Committee of the 64th Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology

(alphabetical order by last name)

 • Tetsuro Ago
 • Tetsuo Ando
 • Masashi Aoki
 • Naoki Atsuta
 • Kazuko Hasegawa
 • Hisaka Igarashi
 • Yoshio Ikeda
 • Takeshi Ikeuchi
 • Tomihiro Imai
 • Yuichi Inoue
 • Noriko Isobe
 • Atsushi Iwata
 • Kazutaka Jin
 • Masahisa Katsuno
 • Izumi Kawachi
 • Haruki Koike
 • Norito Kokubun
 • Satoko Kumada
 • Satoshi Kuwabara
 • Tsuyoshi Matsumura
 • Eiji Matsuura
 • Maya Mimuro
 • Sonoko Misawa
 • Ryosuke Miyamoto
 • Hideki Mochizuki
 • Atsushi Nagai
 • Yoshitaka Nagai
 • Hideto Nakajima
 • Masayuki Nakamori
 • Harumasa Nakamura
 • Noriko Nishikawa
 • Ichizo Nishino
 • Hiroyuki Nodera
 • Yu-ichi Noto
 • Hideyuki Okano
 • Hitoshi Okazawa
 • Kenjiro Ono
 • Yasuomi Ouchi
 • Hanajima Ritsuko
 • Wataru Satake
 • Kenji Sekiguchi
 • Hitoshi Shimada
 • Toshio Shimizu
 • Takayoshi Shimohata
 • Shigeaki Suzuki
 • Naoko Tachibana
 • Yuji Takahashi
 • Junichi Takanashi
 • Masaki Takao
 • Atsushi Takeda
 • Takao Takeshima
 • Yukio Takeshita
 • Ryota Tanaka
 • Kiyohito Terada
 • Kazunori Toyoda
 • Yoshio Tsuboi
 • Takao Urabe
 • Katsuya Urakami
 • Makoto Urushitani
 • Akiyuki Uzawa
 • Naoki Wada
 • Yoshitaka Yamanaka
 • Takanori Yokota
 • Kazumasa Yokoyama
 • Motohiro Yukitake
 • Masahiro Mori (Secretariat)

Educational Program Committee of the Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology

 • Masashi Aoki
 • Taku Hatano
 • Nobutaka Hattori
 • Kazutaka Jin
 • Jun-ichi Kira
 • Kazuo Kitagawa
 • Hisanori Kowa
 • Satoshi Kuwabara
 • Tetsuya Maeda
 • Masahiro Mori
 • Yasumasa Ohyagi
 • Osamu Onodera
 • Wataru Satake
 • Yoshihide Sunada
 • Hiroshi Takashima
 • Tatsushi Toda
 • Hidekazu Tomimoto