• Home
 • General Information

General Information

General Information

Meeting:
61st Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology
Congress
President:
Koji Abe, M.D., Ph.D.
Professor
Department of Neurology,
Okayama University
Date:
May 20(Wed) to 23 (Sat), 2020
Rescheduled to Aug 31 (Mon) to Sep 2 (Wed), 2020
Main Venues:
Okayama Convention Center
14-1 Ekimoto-machi, Kita-ku, Okayama 700-0024, Japan
TEL: +81-86-214-1000 FAX +81-86-214-3600

Head Quarters Office

OKAYAMA UNIVERSITY Department of Neurology
2-5-1 Shikatacho, Kita-ku, Okayama 700-8558 Japan

Congress Secretariat

c/o Nippon Travel Agency Co., Ltd Chu-shikoku Convention Group
2-1-7, Ekimaecho, Kitaku, Okayama 700-0023 Japan
TEL: +81-86-259-5578 FAX: +81-86-250-7682
E-mail: neuro2020@wjcs.jp

JSN Secretariat

The Japanese Society of Neurology Office
Ichimaru Building 2-31-21 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 Japan

Organizing Committee of the Japanese Society of Neurology

 • Koji Abe
 • Masashi Aoki
 • Nobutaka Hattori
 • Yumiko Kaseda
 • Susumu Kusunoki
 • Satoshi Kuwabara
 • Hidenao Sasaki
 • Shun Shimohama
 • Ryosuke Takahashi
 • Tatsushi Toda
 • Yoshikazu Ugawa

Scientific Program Committee of the 61st Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology

 • Masashi Aoki
 • Manabu Funayama
 • Haruo Hanyu
 • Hideo Hara
 • Kazuko Hasegawa
 • Nobutaka Hattori
 • Takeshi Hayashi
 • Koichi Hirata
 • Yasuyuki Iguchi
 • Tomihiro Imai
 • Haruhisa Inoue
 • Hiroyuki Ishiura
 • Hidefumi Ito
 • Atsushi Iwata
 • Takeshi Iwatsubo
 • Kazutaka Jin
 • Ryuji Kaji
 • Satoshi Kamei
 • Takashi Kanda
 • Yumiko Kaseda
 • Masahisa Katsuno
 • Ayae Kinoshita
 • Jun-ichi Kira
 • Kazuo Kitagawa
 • Haruki Koike
 • Satoshi Kuwabara
 • Akira Kuzuya
 • Hirofumi Maruyama
 • Riki Matsumoto
 • Sonoko Misawa
 • Masayuki Miyamoto
 • Hideki Mochizuki
 • Masakatsu Motomura
 • Shigeo Murayama
 • Yoshitaka Nagai
 • Isao Nagano
 • Masao Nagayama
 • Jin Nakahara
 • Ichiro Nakashima
 • Kazutoshi Nishiyama
 • Yasuyuki Ohta
 • Hideyuki Okano
 • Kenjiro Ono
 • Katsuya Sato
 • Shun Shimohama
 • Takayoshi Shimohata
 • Kazuma Sugie
 • Yoshihide Sunada
 • Kyoko Suzuki
 • Naoko Tachibana
 • Ryosuke Takahashi
 • Shinichi Takahashi
 • Masaki Takao
 • Takao Takeshima
 • Yoshihisa Takiyama
 • Shunya Takizawa
 • Akira Tamaoka
 • Yasuo Terao
 • Tetsuo Touge
 • Yoshio Tsuboi
 • Takao Urabe
 • Makoto Urushitani
 • Hirohisa Watanabe
 • Chiaki Yokota
 • Takanori Yokota
 • Toru Yamashita (Secretariat)

Educational Program Committee of the Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology

 • Koji Abe
 • Masashi Aoki
 • Nobutaka Hattori
 • Jun-ichi Kira
 • Kazuo Kitagawa
 • Hisanori Kowa
 • Susumu Kusunoki
 • Akira Kuzuya
 • Yoshiyuki Mitsui
 • Masahiro Sonoo
 • Yoshihide Sunada
 • Hiroshi Takashima
 • Hidekazu Tomimoto
 • Yoshikazu Ugawa
 • Toru Yamashita
 • Masahito Yamada