Rinsho Shinkeigaku (Clinical Neurology)

  • HOME
  • Rinsho Shinkeigaku (Clinical Neurology)
  • Vol.62 No.9

Vol.62 No.9 contents

Review

Reactivation of latent viruses in Neurology

Tomoyo Shimada, M.D.1), Taiji Tsunemi, M.D., Ph.D.1)3), Yasushi Iimura, M.D., Ph.D.2)3), Hidenori Sugano, M.D., Ph.D.2)3) and Nobutaka Hattori, M.D., Ph.D.1)

CLINICA NEUROL, 62: 697|706, 2022

Case Report

A case of bilingual aphasia with language mixing between Japanese and English caused by superior longitudinal fasciculus lesion\a study using functional MRI and diffusion tensor imaging\

Masaharu Sawaki, S.T., MA.1), Hiroyasu Yamamoto, S.T., MA.2) Kazuya Motomura, M.D., Ph.D.3), Masahiko Yamamoto, M.D., Ph.D.4), Kenji Furukawa, R.T.5) and Osamu Saito, M.D.6)

CLINICA NEUROL, 62: 707|715, 2022

Case Report

Delayed white matter lesion after mechanical thrombectomy for middle cerebral artery occlusion with Libman-Sacks endocarditis

Akihito Kutsuna, M.D.1), Junya Aoki, M.D., Ph.D.1), Hiroto Kodera, M.D.1), Yasuhiro Nishiyama, M.D., Ph.D.1), Toshinari Nakane, M.D., Ph.D.1) and Kazumi Kimura, M.D., Ph.D.1)

CLINICA NEUROL, 62: 716|721, 2022

Case Report

Unique visual symptom of amaurosis fugaxFa case report

Ayako Terashi, M.D.1), Tatsuro Takada, M.D.1) and Minoru Ajiki, M.D.1)

CLINICA NEUROL, 62: 722|725, 2022

Case Report

Sibling cases of four and a half LIM domains 1 (FHL1) myopathy who developed respiratory failure without apparent limb weakness

Kenta Aohara, M.D.1), Hiroko Kimura, M.D.1), Akitoshi Takeda, M.D., Ph.D.1), Yasuhiro Izumiya, M.D., Ph.D.2), Ichizo Nishino, M.D., Ph.D.3) and Yoshiaki Itoh, M.D., Ph.D.1)

CLINICA NEUROL, 62: 726|731, 2022

Case Report

Subdural hematoma with reversible cerebral vasoconstriction syndromeFa case report

Genki Ikuta, M.D.1), Keishi Makino, M.D., Ph.D.1), Koutaro Takamatsu, M.D., Ph.D.2), Akira Takada, M.D., Ph.D.1), Kuniyasu Wada, M.D., Ph.D.2) and Yoichiro Hashimoto, M.D., Ph.D.2)

CLINICA NEUROL, 62: 732|735, 2022

Case Report

Isolated ACTH deficiency clinically presented as stiff-person syndrome, successfully treated by hormonal replacementFa case report

Tomone Taneda, M.D.1), Shunsuke Okawara, M.D.1), Masaki Namekawa, M.D.1), Yoshitaka Umeda, M.D.1), Mutsuo Oyake, M.D.1) and Nobuya Fujita, M.D.1)

CLINICA NEUROL, 62: 736|739, 2022

Brief Clinical Note

A case of triple A syndrome with c.463C>T mutation in the AAAS gene

Hiroaki Hirosawa, M.D.1), Hirofumi Konishi, M.D.1), Takamasa Nukui, M.D., Ph.D.1), Tomohiro Hayashi, M.D.1), Nobuhiro Dougu, M.D., Ph.D.1) and Yuji Nakatsuji, M.D., Ph.D.1)

CLINICA NEUROL, 62: 740|743, 2022

Brief Clinical Note

A case of the palatal tremor that disappeared during swallowing, thought to be caused by microbleeds of bilateral dentate nucleus

Shigeto Soyama1), Tomoo Mano, M.D., Ph.D.2)3), Nanami Yamada, M.D.2), Naohiko Iguchi, M.D.2), Naoki Iwasa, M.D.2) and Kazuma Sugie, M.D., Ph.D.2)

CLINICA NEUROL, 62: 744|747, 2022

Notice for Members

CLINICA NEUROL, 62: 748|752, 2022

Minutes

CLINICA NEUROL, 62: 753|761, 2022

Editor's Note

CLINICA NEUROL, 62: 762|762, 2022